al contingut a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Bellpuig informa de les subvencions per al pagament del lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

DIJOUS 14 MAIG 2020

COMUNICAT:

 

L’Ajuntament de Bellpuig informa de les subvencions per al pagament del lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 

Atenent l’Estat d’Alarma amb motiu de la lluita contra l’epidèmia de COVID-19 l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha aprovat una línia de subvencions per al pagament del lloguer d’habitatges.

 

Es concedeixen subvencions per al pagament del per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social. Les subvencions estan destinades a:

*.-Persones físiques majors d’edat amb residència a Catalunya

*.-Que tinguin amb uns ingressos entre 0,6 i 1,4 vegades l’IRSC (Índex de Renda de Suficiència de Catalunya) per unitat de convivència en cas d’una sola persona. Si hi viuen més persones cal sumar un 0,47 de l’IRSC per cada persona de més

*.-En cas que els ingressos no superin el 0,6 de l’IRSC, els ingressos mínims han de ser equivalents a l’import del lloguer.

*.-Les persones beneficiàries han de tenir un contracte de lloguer del domicili on estan empadronats.

*.-Cal tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera

*.-S’ha d’estar al corrent del pagament del lloguer.

*.-No poden estar privades de poder rebre subvencions

*.-És necessari estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya.

 

 

 

Disposeu de tota la informació en aquest enllaç:

 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873122&language=ca_ES