al contingut a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament de Bellpuig informa de l'estat del gimnàs municipal Bellpuig GYM

DILLUNS 17 MAIG 2021

La regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Bellpuig us vol informar de la reobertura del gimnàs municipal. L’estat d’alarma derivat de la pandèmia va fer que l’Ajuntament hagués de suspendre l’activitat del gimnàs el dia 13/03/2020  i també el tancament de tots els espais municipals.

El contracte que l’Ajuntament tenia amb l’empresa HOZONA , empresa gestora de Bellpuig Gym des del 2018, va finalitzar el març del 2020.

 

L’Ajuntament va fer el pagament de l’última factura del contracte i va retornar als socis del gimnàs la part proporcional dels dies que no es va donar el servei.

Durant els mesos d’abril i maig del 2020, es va procedir a la dissolució del contracte amb l’empresa Hozona de mutu acord, gestionant la finalització de contracte que es va aprovar per comissió de govern.

 

Donada la situació de pandèmia i tenint el contracte finalitzat,  l’Ajuntament no va veure coherent reobrir el gimnàs durant els mesos d’estiu i va optar per revertir la despesa que estava pressupostada per al programa Nereu oferint activitats esportives gratuïtes els mesos de juliol i agost del 2020.

 

El mes d’agost del 2020, l‘Ajuntament comença a treballar en un contracte menor per a l’obertura del gimnàs. El contracte menor per valor de 15.000€ permetria donar servei de gimnàs durant quatre mesos. Mentre s’estava treballant en el contracte menor per a poder tornar a obrir el gimnàs a mitjans d’octubre del 2020, sorgeixen de nou noves restriccions que obliguen a aturar les classes gratuïtes d’estiu i aquestes noves restriccions també fan que la idea del contracte menor es desestimi. Es va desestimar el contracte menor, ja que suposaria que, en el cas de tenir signat el contracte, l’Ajuntament hauria de fer front al cost del mateix tant si es donés el servei de gimnàs com si no es donés. Aquesta possibilitat de no poder donar el servei degut a les restriccions,  comportaria una despesa de 15.000€ al pressupost municipal per un servei que no en gaudiria la ciutadania. Tal com es va preveure, el mes d’octubre les noves restriccions no permetien l’obertura de gimnasos, cal tenir en compte que el gimnàs està ubicat en un edifici on hi ha altres activitats i algunes de les mesures imposades per la covid-19 que calia complir com l’accés, la circulació,... no es podien garantir.

 

Mirant les restriccions que ens governaven en aquell moment, es valora quina pot ser la millor opció per obrir el gimnàs. Arribat el mes d’octubre de 2020, s’estableixen negociacions amb el Consell Esportiu de l’Urgell com a possible candidat per la gestió del gimnàs. Després de treballar-hi un parell de mesos aquesta opció es va desestimar  perquè no era factible des d’un punt de vista legal.

 

Els mesos de novembre i desembre del 2020, les restriccions pel que fa a la pandèmia continuen essent o gimnasos tancats o obertura només al 30%. En el cas de l’obertura al 30% és una idea que des de l’Ajuntament s’ha desestimat sempre,  pel fet que creiem que els serveis els ha de gaudir tota la ciutadania i les arques públiques no poden assumir uns serveis que no tenen un retorn a la població. En els casos dels gimnasos de propietat privada les decisions són completament diferents, ja que en aquests casos són les decisions amb objectius econòmics les que prevalen, adequant-se a les restriccions sanitàries del moment.

 

Per suplir el tancament forçós del gimnàs a causa de tot el que s’ha explicat, els mesos de desembre del 2020 i gener del 2021, l’Ajuntament va col·laborar amb l’activitat “l’Urgell et repta” del Consell Esportiu de l’Urgell. D’aquesta manera tothom qui ho volgués podria continuar amb els seus hàbits saludables de manera individual,  però alhora proporcionant aquesta idea de grup que pot donar ser soci d’un gimnàs i a la vegada garantint la seguretat de tots els veïns,  fent compatible l’activitat física amb aquesta seguretat.  Recordem també que els socis poden seguir gaudint esportivament de l’aplicació Trainningym.

 

Des del mes de gener d’aquest any 2021, l’Ajuntament treballa en la creació d’un nou contracte de gestió de servei del gimnàs però sota unes noves consignes. Es decideix en primer lloc, fer un estudi de viabilitat de la gestió del gimnàs. Aquest estudi ha estat fet per una assessoria financera externa a l’Ajuntament, d’aquesta manera és reafirma el valor de l’estudi i podem saber amb precisió quin impacte econòmic tindrà l’obertura del gimnàs en el pressupost municipal i si es pot procedir per part de Secretaria a la seva aprovació.

 

Durant aquest mes de maig engegarem un procés participatiu amb tots els socis, amb l’objectiu de dissenyar la nova gestió del gimnàs, posteriorment també ho farem extensiu a tota la població. Amb aquest resultat podrem confirmar els escenaris previstos en l’estudi de viabilitat i continuar amb el procés de licitació del nou contracte per a la gestió de BellpuigGym. Una vegada redactat el plec de clàusules hi haurà un termini d’exposició pública d’un mes, perquè les empreses que ho vulguin es puguin presentar a la licitació. L’empresa que tindrà la gestió del gimnàs, serà aquella que haurà aconseguit més punts en la licitació. Una vegada acabada la licitació i tenint l’empresa gestora, quan les condicions sanitàries ofereixin garanties es tornarà a obrir el gimnàs. En aquests moments és difícil encara poder concretar quins seran aquests terminis i en quina data serà la reobertura del gimnàs.

 

Aprofitem per comunicar-vos que des de l’Ajuntament considerem l’esport i els hàbits saludables com un dels pilars bàsics del benestar de les persones , per això ens trobareu sempre fent accions que d’una manera o d’una altra ajuden a aquesta responsabilitat individual. Des de la regidoria d’Esports, es continuaran impulsant activitats esportives sempre complint les restriccions sanitàries del moment.