al contingut a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Bellpuig aprova un pressupost per al 2023 on hi destaca la partida d’inversions per valor de 1.109.680eur.

Mantenint una ràtio d’inversions amb un valor del 20% del pressupost de l’Ajuntament, l’endeutament municipal haurà disminuït del 39% l’any 2019 a l’11,87% al 2023. Les polítiques expansives i sostenibles de l’equip de govern es veuen reflectides en les diferents partides.

DIVENDRES 30 DESEMBRE 2022

El Ple Municipal celebrat ahir a l’Ajuntament de Bellpuig va aprovar per 7 vots a favor i 6 abstencions el pressupost per al proper any 2023 de 5.541.700 €, un increment del 9,16% respecte de l’exercici 2022 en que el pressupost fou de  5.076.858 euros

Segons la regidora d’economia i Hisenda Imma Oliva,  aquest és un pressupost que és el reflex de la recuperació financera de l’ajuntament, on es milloren els indicadors econòmics marcats per el règim d’hisendes locals a la vegada que el pressupost s’ha vist incrementat de forma notable per continuar donant els millors serveis. 

Pel que fa a la despesa ordinària per valor de 1.830.572eur es garanteix fer front a totes les despeses, subministraments i manteniments municipal i a les polítiques implementades per cada regidoria.

Cal destacar dins la despesa ordinària,  l’arrendament del vehicle d’agents municipals 10.100 euros, l’assignació d’una partida destinada a la restauració dels cap-grossos i gegants per poder reiniciar el seguici popular 12.000 euros, l’increment de la partida destinada a activitats esportives, PAFES, Programa de prevenció de trastorns alimentaris als centres educatius que passa  de 115.000 a 135.360 euros, així com també la partida destinada a ajuts socials passa de 35.000 a 47.000 euros.

Com a novetats, es destaca la creació d’una partida de 4.779,50 euros per al programa de diagnosi i pla de dinamització empresarial dels Polígons d’Activitat Econòmica de Bellpuig i una partida anual de 5.300 per la cessió de dos habitatges que es destinaran a l’acollida de dones víctimes de violència masclista

Pel que fa a les inversions per al 2023 seran de 1.109.680eur 770.217,56 un augment de 339.462,44 euros respecte el 2022.

Es destaquen les següents inversions, l’arranjament dels carrers Serè i Bòrmio i l’enjardinament del talús entre aquests dos carrers (513.000€), la construcció de nous nínxols al cementiri municipal s’hi destina (100.000€), la implantació del porta a porta 226.780 , la instal·lació d’una cadira adaptada a persones amb mobilitat reduïda per poder gaudir de les piscines municipals 12.000 i la redacció del pla d’Inundabilitat de Bellpuig subvencionat per l’ACA 46.300

Segons l’alcalde Jordi Estiarte, aquest pressupost mostra que és possible fer pressupostos expansius a nivell d’inversions en obres i serveis sense deixar de banda aquelles polítiques municipals necessàries per aconseguir un horitzó de futur per a Bellpuig més social, més sostenible i més humà. 

Segons Estiarte, són uns pressupostos destinats a afavorir les persones més vulnerables, ajudar a la competitivitat del nostre teixit empresarial local, millorar en la gestió del medi ambient i no deixar ningú enrere.