al contingut a la navegació Informació de contacte

Es constitueix el Pla Educatiu Entorn

Aquest Pla ha de servir per coordinar i dinamitzar l'acció educativa en tots els espais i temps de la vida dels infants i joves de Bellpuig,

DIVENDRES 05 ABRIL 2024

Dimecres dia 6 de març, a la sala d’actes de l’Espai de Cotreball Llotja de Bellpuig, va tenir lloc la constitució de la Comissió Representativa Institucional del Pla Educatiu d'Entorn (PEE) de Bellpuig. Amb la constitució de la CRI es dona inici al projecte 23-27 tot presentant i aprovant el pla anual d’actuacions per aquest curs 2023-2024. 

La Comissió la presideix l'alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, que va donar la benvinguda a tots els membres de la mateixa i que són representants d’inspecció, els directors dels centres educatius, la regidoria d'educació i personal tècnic. L’alcalde va excusar l’assistència del director de SSTT d’Educació a Lleida, Claudi Vidal, amb qui recau la vicepresidència, també la de la directora de Serveis Educatius i de la Directota Lic del PEE. Tot seguit, Marta Castellà, en representació de la Generalitat, va agrair la implicació de l’Ajuntament Bellpuig i de la tota comunitat educativa. 

Durant la jornada es va informar que s’han realitzat deteccions de necessitats a tots els agents del territori, centres educatius, famílies, alumnat, Serveis Educatius i Ajuntament i que a partir d'aquestes deteccions, s'ha dissenyat un pla d’actuacions i l’esborrany del projecte marc del PEE, on es defineixen els objectius específics i les estratègies per assolir-los. 

El PEE tindrà una durada de quatre anys i cada curs es presentarà un pla d’actuacions que serà supervisat per la Comissió Representativa Institucional i executat per la Comissió Operativa i Executiva. 

Durant la reunió, es va projectar i aprovar el logotip i l’organigrama del PEE, informant també sobre l'estructura i el seu funcionament. 

La regidora d’Educació, Imma Oliva fa finalitzar la reunió presentant als assistents el pla d’actuacions per al curs 2023-2024, que va ser aprovat per unanimitat pels agents educatius que formen part de la CRI. 

A través del PEE, es coordinarà i dinamitzarà l'acció educativa en tots els espais i temps de la vida dels infants i joves de Bellpuig, connectant aprenentatges formals i no formals per assegurar que cada alumne tingui accés a una educació de qualitat. 

Es va destacar que es treballarà especialment per donar suport als estudiants més vulnerables, garantint l'èxit educatiu en totes les dimensions: personal, acadèmica, social i laboral, afavorint la convivència i la cohesió social, tot fomentant l'ús de la llengua catalana a través d'una xarxa educativa que donarà una resposta global, integral i més eficaç als reptes educatius.