al contingut a la navegació Informació de contacte

Es Constitueix a Bellpuig la Comunitat Energètica “Energies Compartides de Bellpuig i Seana”

La nova comunitat aprova els seus estatuts i òrgans de direcció i vocalies

DIVENDRES 13 GENER 2023

Ahir tenia lloc a l’edifici de la Llotja de Bellpuig la constitució de la Comunitat Energètica “Energies Compartides de Bellpuig i Seana”, una associació de base ciutadana que vol fer realitat un model de transició energètica al municipi proposat des de la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Bellpuig.
 
L’inici d’aquesta associació neix el 3 de març del 2022  quan l’Ajuntament de Bellpuig va exposar el full de ruta per a la transició energètica a Bellpuig i Seana que contemplava entre moltes altres accions empreses pel consistori, la impulsió del projecte de creació de comunitats energètiques a Bellpuig i Seana i pel qual es va demanar la implicació ciutadana.
 
Com a resultat d’aquella sessió informativa es va crear un grup motor integrat per ciutadania, representants de comerços i empreses i pel mateix Ajuntament que ha estat dissenyant un horitzó futur de producció i distribució compartida d’energia entre tots els actors implicats.
 
Ahir, a les 20:30 del vespre es va convocar una assemblea de base ciutadana i es va exposar novament el projecte de creació de comunitat energètica local i es van presentar els estatuts per a la nova associació. 
 
Es van aprovar per assentiment els Estatuts i es van proposar i escollir un total de 7 vocalies. Les 3 persones que han d’assumir els òrgans de direcció de l’associació són Lourdes Mora com a presidenta, Íngrid Garcia com a secretària i Montse Garcia com a tresorera integren aquests òrgans de direcció.
 
Les finalitats de l’associació Energies Compartides de Bellpuig i Seana són:
 
-La promoció d’un model energètic més sostenible socialment, econòmicament i mediambientalment mitjançant la creació de projectes i iniciatives per disposar d’un model de consum d’energia renovable i sostenible, descentralitzat, democràtic i participat.
 
-Desenvolupar activitats de promoció, sensibilització i participació ciutadana relacionades amb les bones pràctiques energètiques, la mobilitat sostenible i la millora dels serveis energètics, la innovació tecnològica i tots aquells aspectes que contribueixin a impulsar la transició energètica i ecològica, amb criteris inclusius i igualitaris. 
 
-La lluita per la mitigació del canvi climàtic i la pobresa energètica, i per la defensa d’un model redistributiu que pugui afavorir l’equilibri territorial i la fixació de població sobre el territori.  
 
-Potenciar l’economia social, solidària i col·laborativa com a eina per a resoldre les necessitats de les persones associades, especialment en la millora dels costos energètics. 
 
-La promoció de mesures d’eficiència energètica entre els seus associats i associades tenint en compte  criteris d'igualtat en l’accessibilitat.
 
-La participació en processos d'adquisició i subministrament d'energia per als seus associats i associades,  inclosa la comercialització d’energia procedent de les pròpies instal·lacions o de les persones associades, dins els límits establerts en el  marc legal.
 
-Qualsevol altre objectiu lícit que acordi emprendre l’Assemblea General i tingui relació amb els anteriors.
 
-Les finalitats esmentades es duran a terme tenint en compte criteris d’impacte social i d’igualtat de gènere.
 
Aquests propers dies es formalitzaran els tràmits legals de constitució de l’Associació i en breu, la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Bellpuig elevarà proposta al ple per integrar l’Ajuntament a l’Associació, per oferir l’edifici de la Llotja de Bellpuig com a seu social de l’associació i per cedir l’ús de totes les teulades dels edificis municipals a Energies Compartides de Bellpuig i Seana perquè pugui iniciar projectes d’instal·lacions fotovoltaiques que contribueixin al projecte de transició energètica de la Vila.
 
Paral·lelament es començarà a treballar amb l’Ateneu Cooperatiu de Ponent, Ponent Coopera, per dotar aquesta associació d’una governança i una estructura cooperativa local de base ciutadana. Una cooperativa que contribueixi a la divulgació del model, a impulsar i fer realitat projectes innovadors de producció d’energia verda i d’eficiència energètica i que, a partir del teixit associatiu local, creï una xarxa d’apoderament ciutadà amb criteris igualitaris i socials a partir de la producció i la compartició d’energia que faci créixer la sostenibilitat mediambiental i la cohesió social de Bellpuig i Seana.

Galeria d'imatges