al contingut a la navegació Informació de contacte

Decret de Convocatòria de la primera consulta popular no referendària de Bellpuig

DIVENDRES 18 JUNY 2021

El dia 3 de juny de 2021 es va signar el decret de Convocatòria de la primera consulta popular no referendària de Bellpuig, que es va publicar l’11 de juny de 2021 al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i el dia 15 de juny al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Què votem?

Que la gent de Bellpuig pugui decidir sobre la instal·lació d’un nou tanatori amb una sala ecumènica (on es podrien fer ritus funeraris de qualsevol religió i ritus funeraris laics) i un forn crematori per a la incineració de persones difuntes, segons el projecte de l’empresa de Bellpuig Gestió i Serveis Funeraris del Camí del Bosc 2

Quina serà la pregunta?

 “Voleu que es construeixi a Bellpuig un tanatori amb sala ecumènica i forn crematori a l’emplaçament proposat per l’empresa Gestió i Serveis Funeraris?”

Amb 3 possibles respostes, SÍ, NO, EN BLANC.

Qui té dret a votar?

Persones físiques residents a Bellpuig, que hagin complert els 16 anys el dia 1 d’octubre de 2020 i que estiguin residint al municipi, com a mínim, des de l’1 de gener de 2016.

Com Votarem?

Votarem electrònicament  des de qualsevol dispositiu electrònic amb accés a internet o des del punt de votació que s’instal·larà a l’Ajuntament de Bellpuig al carrer Homenatge a la Vellesa 6 i que estarà en funcionament durant el període de consulta, a disposició de les persones votants, de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:30 hores.

Cada persona amb dret a vot rebrà per correu un document explicatiu de la consulta i un codi personal de votació electrònica.

Quan votarem?

A partir de les 00:00 hores del dia 17 de juliol de 2021 fins les 00:00 hores del 31 de juliol de 2021.

Qui pot fer campanya i debat públic?

Aquelles entitats, associacions o organitzacions establertes als articles 13, 21 i 22 de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana que són:

Els partits polítics amb representació a l’ajuntament de Bellpuig que aquesta setmana ja han rebut una notificació informant-los d’aquest dret

Les organitzacions socials o professionals amb personalitat jurídica l’objecte de les quals tingui relació amb l’objecte de la consulta que poden manifestar la seva voluntat de formar part del procés de consulta si la comissió de control els reconeix aquest dret.

 

Disposeu d'un arxiu adjunt que és el document original del decret publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

 

Fitxers adjunts