al contingut a la navegació Informació de contacte

CAMPANYA DE CONTROL DE VELOCITAT DEL SERVEI CATALÀ DEL TRÀNSIT

DILLUNS 24 AGOST 2020

CAMPANYA DE CONTROL DE VELOCITAT DEL SERVEI CATALÀ DEL TRÀNSIT

La seguretat viària passa pel respecte als drets de totes les persones que fan ús de les vies urbanes i interurbanes i el respecte a les normes de circulació que estan vigents en cadascun dels nostres carrers. Entre aquestes normes a respectar hi ha les de les limitacions de velocitat que són de vital importància per a la seguretat d’aquelles persones usuàries de la via que són més vulnerables. És important recordar que dins els municipis, la velocitat excessiva pot ser determinant per a la seguretat dels vianantssobretot en els casos d’atropellaments, i també per a la seguretat dels ciclistes i motoristes. Convé subratllar que a una velocitat de 30 km/h, el risc de mort d’un vianant en cas de ser atropellat es redueix a un 10% i que, la gravetat de les lesions i del perill de mort s’incrementa exponencialment amb l’augment de velocitat del vehicle fins que, a partir de 80 km/h les conseqüències són pràcticament sempre mortals per al vianant. Aquest any s’han instal·lat dispositius destinats a afavorir la disminució de velocitat dels vehicles en alguns punts de Bellpuig en què era aconsellable fer-ho.

Tanmateix hi ha dues vies al nostre municipi que són de titularitat del Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat de Catalunya de Lleida i en les quals no s’hi poden instal·lar aquests dispositius sense el vistiplau d’aquell organisme. A principis d’estiu es va mantenir una reunió amb el director d’aquell servei territorial per exposar-los la problemàtica pel que fa a la velocitat excessiva amb què circulen alguns vehicles en aquells dos carrers i van adoptar el compromís d’estudiar quin dispositius de reducció de velocitat s’hi podrien instal·lar.

Fins llavors, el Servei Català del Trànsit i els mossos d’esquadra iniciaran a Bellpuig les properes setmanes, una campanya de control de velocitat al carrer La Font (carretera de Belianes) i a l’av/de Lleida, dos dels punts en què s’ha detectat que hi ha més casos de circulació de vehicles a velocitats massa elevades. Aquestes campanyes de control de velocitat es mantindran en el temps de manera periòdica amb la freqüència amb que el Servei Català del Trànsit o els mossos d’esquadra determinin.