al contingut a la navegació Informació de contacte

CAMPANYA AGRÀRIA 2022 – DIPUTACIÓ DE LLEIDA

DIJOUS 21 JULIOL 2022

El Ple de la Diputació de Lleida, a la sessió celebrada el dia 21 de juliol de 2022, va aprovar inicialment el Pla de Cooperació Municipal per a fer front a les despeses corrents dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida, per a l’exercici 2022.

L’IMPORT SUBVENCIONAT a l’Ajuntament de Bellpuig  per aquesta actuació ha estat de 7.505,80 euros.