al contingut a la navegació Informació de contacte

Subvencions per al pagament del lloguer de persones grans

S'ha publicat la convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer de persones grans corresponent a l'any 2022.

Subvenció:

Entre 20,00 i 200,00 euros al mes (lloguer just)

Termini:

Des del 25 de febrer al 29 d’abril de 2022

Les sol·licituds es podran presentar presencialment o electrònicament a través de la web on també trobareu tota la informació

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22020_Subvencions-lloguer-gent-gran?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Ingressos:

Per al càlcul de la subvenció es tindrà en compte els ingressos computables en la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l’exercici 2020.

Adjuntem:

  • Resolució TES/662/2020, de 9 de març (bases)
  • Resolució DSO/87/2022, de 20 de gener (modificació bases)
  • Resolució DSO/414 /2022, de 18 de febrer (convocatòria)
  • Quadre resum
  • Formulari de sol·licitud
  • Doc. per transferència bancària

Per qualsevol dubte podeu contactar amb l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal (973500707)

Fitxers adjunts