al contingut a la navegació Informació de contacte

Oferta Pública d'Ocupació d'un tècnic dinamitzador del Pla Educatiu Entorn

Convocatòria d'1 tècnic dinamitzador del Pla educatiu Entorn.

Termini: 20/02/2024 últim dia per presentar documentació

Tasques: 

  • Planificar, executar, avaluar, gestionar i coordinar les diferents actuacions del Pla Educatiu d’Entorn de Bellpuig; coordinar les comissions institucionals; realitzar el pla anual, les sol·licituds i justificacions del programa; realitzar totes aquelles tasques i necessitats que es derivin del Pla o dels programes que es despleguin d’aquest. 
  • Analitzar les necessitats que hi ha al territori, per tal de poder donar resposta a través dels diferents programes locals. 
  • Generar la confiança entre els agents socioeducatius del territori, mantenint una xarxa sòlida i efectiva. 
  • Coordinar-se amb els diferents agents implicats en el Pla Educatiu de l’Entorn (centres educatius, entitats...). 
  • Dinamitzar els diferents grups de treball del Pla Educatiu de l’Entorn de Bellpuig. 
  • Treballar de forma transversal amb l’equip de l’Àrea de Serveis a les persones i promoció econòmica. 
  • Dissenyar i impartir tallers d’orientació acadèmica i laboral per a joves als centres educatius i també fora d’aquests. 
  • Coordinar-se amb els diferents agents implicats en la prevenció de l’abandonament escolar prematur (centres educatius, educadors de carrer, entitats...). 
  • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. 
  • Complir amb les obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter general que marca la corporació, d’acord amb la normativa vigent en matèria de LOPD

 Més informació aquí  o a la pàgina web de l’ajuntament/ Portal electrònic/Oferta pública