Concurs-oposició a l'Ajuntament de Bellpuig

SERVEIS MUNICIPALS, E.P.E.


Aprovació de la convocatòria i bases del concurs-oposició per una plaça d’auxiliar administratiu
SERVEIS MUNICIPALS, E.P.E.

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA ,  número 161, dimecres 21 d’agost de 2019

Per més informació telefonar a l'Ajuntament de Bellpuig, 973 320 408

Document Actions