COMUNICAT 18

COMUNICAT:

 

L’Ajuntament de Bellpuig informa sobre el decret de la Generalitat de Catalunya 7/2020 de 17 de març per fer front a l’impacte del COVID-19

 

Atenent les mesures dictades per la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2 us hem preparat un resum de les principals mesures acordades. El detall de cadascuna el podreu trobar al document adjunt a aquest comunicat:

 

 

Previsions en matèria de contractació

 

Previsions en matèria de salut

 

Transparència

 

Previsions en matèria de transport públic

 

Previsions en matèria tributària

 

Previsions en matèria econòmica. Compensació de pèrdues per al treball autònom a Catalunya

 

Celebració a distància de les reunions dels òrgans col·legiats de les entitats locals

El resum del Decret el podeu trobar en arxiu adjunt a la notícia de la pàgina web de l'ajuntament.

 

Document Actions