al contingut a la navegació Informació de contacte

Campanya RRRREACCIONA!!! i reubicació dels contenidors d'escombreries

L’Ajuntament de Bellpuig ha iniciat la campanya RRRREACCIONA!!! RECICLA, REDUEIX, RECUPERA I REUTILITZA per millorar la gestió de residus i incrementar el nivell de reciclatge al nostre municipi. L’índex de recollida selectiva a la Vila està al voltant del 20%, és el pitjor de la comarca, i està molt lluny de l’objectiu del 55% que marca la Unió Europea per a l’any 2025.

A banda del greu perjudici mediambiental que suposa, a Bellpuig el cost del tractament de residus que no se separen correctament i no es dipositen als contenidors adequats ha estat de més de 180.000 euros per a l’any 2021 i es preveu que augmenti any rere any. És una gran quantitat de diners que són de tots i totes nosaltres i que es llencen literalment al contenidor de rebuig per no fer una acció tant simple com separar els residus a casa nostra i dipositar-los allà on pertoca.

La col·laboració ciutadana és fonamental per poder arribar a aconseguir una taxa de reciclatge adient, per no continuar perjudicant encara més el medi ambient i per no haver fer una despesa tant elevada de diners en forma de cànon de residus, que es podrien destinar a moltes altres necessitats al nostre poble.

Per millorar el sistema de recollida, fins a la imminent arribada de la recollida porta a porta, s’ha reubicat la distribució dels contenidors en illes que facilita que separem i dipositem els residus al contenidor que pertoca. Us adjuntem un plànol de les illes de contenidors més properes al vostre domicili perquè les pugueu localitzar fàcilment.

Us informem que l’ordenança número 22 de civisme i convivència estableix a l’article 41.b.3 que es considera infracció greu: Dipositar escombraries, runes, deixalles i residus fora dels espais i contenidors habilitats, o fer-ho deliberadament en el contenidor inadequat, de manera que puguin pertorbar la salut pública i el medi ambient”

La mateixa ordenança estableix a l’article 44.1.b la sanció que correspon a una infracció greu: “Per la comissió d’una infracció greu: multa de fins a 600 euros”

Agraïm la vostra col·laboració per millorar la gestió de residus amb l’objectiu que Bellpuig sigui un municipi més respectuós amb el medi ambient i amb la resta de persones que hi vivim.

Fitxers adjunts

Document Actions